Forskrift om godkjenning av Tuddal som typisk turiststad, Hjartdal kommune, Telemark

DatoFOR-2011-04-11-384
PublisertII 2011 hefte 2
Ikrafttredelse11.04.2011
Sist endret
Endrer
Gjelder forHjartdal kommune, Telemark
HjemmelLOV-1995-02-24-12-§5
Kunngjort14.04.2011   kl. 10.45
KorttittelForskrift om turiststaden Tuddal, Hjartdal

Heimel: Fastsett av Fylkesmannen i Telemark 11. april 2011 med heimel i lov 24. februar 1995 nr. 12 om helligdager og helligdagsfred § 5 sjette ledd. 

Tuddal skal reknast som typisk turiststad heile året.

Verknaden av dette er at utsalsstadene her er unnatekne frå reglane om opningstider i helgedagslova § 5 første ledd.

Forskrifta tar til å gjelde straks.