Forskrift om godkjenning av Åndalsnes som typisk turiststad, Rauma kommune, Møre og Romsdal

DatoFOR-2011-05-03-474
PublisertII 2011 hefte 2
Ikrafttredelse03.05.2011
Sist endret
Endrer
Gjelder forRauma kommune, Møre og Romsdal
HjemmelLOV-1995-02-24-12-§5
Kunngjort12.05.2011   kl. 13.05
KorttittelForskrift om Åndalsnes som typisk turiststad

Heimel: Fastsett av Fylkesmannen i Møre og Romsdal 3. mai 2011 med heimel i lov 24. februar 1995 nr. 12 om helligdager og helligdagsfred § 5 sjette ledd. 

Åndalsnes i Rauma kommune skal reknast som typisk turiststad i perioden 1. mai til 30. september iht. lov 24. februar 1995 nr. 12 om helligdager og helligdagsfred § 5 nr. 4.

Forskrifta tar til å gjelde straks.