Forskrift om godkjenning av Valle som typisk turiststad, Valle kommune, Aust-Agder

DatoFOR-2011-05-30-1549
PublisertII 2012 hefte 3
Ikrafttredelse30.05.2011
Sist endret
Endrer
Gjelder forValle kommune, Aust-Agder
HjemmelLOV-1995-02-24-12-§5
Kunngjort06.09.2012   kl. 14.00
KorttittelForskrift om turiststedet Valle

Heimel: Fastsett av Fylkesmannen i Aust-Agder 30. mai 2011 med heimel i lov 24. februar 1995 nr. 12 om helligdager og helligdagsfred § 5 sjette ledd. 

Fylkesmannen i Aust-Agder har med heimel i lov 24. februar 1995 nr. 12 om helligdager og helligdagsfred § 5 sjette ledd godkjent Valle kommune som typisk turiststad for perioden f.o.m. 1. juni t.o.m. 31. august.

Forskrifta tek til å gjelde frå 30. mai 2011.