Forskrift om Valle, Kjønnøya og Trosby som typiske turiststeder, Bamble kommune, Telemark

DatoFOR-2011-05-30-561
PublisertII 2011 hefte 3
Ikrafttredelse30.05.2011
Sist endret
EndrerFOR-1999-04-29-473
Gjelder forBamble kommune, Telemark
HjemmelLOV-1995-02-24-12-§5
Kunngjort03.06.2011   kl. 14.20
KorttittelForskrift om turiststedene Valle, Kjønnøya og Trosby

Hjemmel: Fastsatt av Fylkesmannen i Telemark 30. mai 2011 med hjemmel i lov 24. februar 1995 nr. 12 om helligdager og helligdagsfred § 5 sjette ledd. 

Valle, Kjønnøya og Trosby, Bamble kommune regnes som typiske turiststeder hele året. Utsalgsstedene her er unntatt fra bestemmelsene i helligdagsloven § 5 første ledd.

Forskriften trer i kraft straks.

Fra samme tid oppheves forskrift 29. april 1999 nr. 473 om typiske turiststeder, Bamble kommune, Telemark.