Forskrift om godkjenning av Eidfjord som typisk turiststad, Eidfjord kommune, Hordaland

DatoFOR-2011-11-30-1167
PublisertII 2011 hefte 5
Ikrafttredelse30.11.2011
Sist endret
Endrer
Gjelder forEidfjord kommune, Hordaland
HjemmelLOV-1995-02-24-12-§5
Kunngjort08.12.2011   kl. 14.35
KorttittelForskrift om turiststedet Eidfjord

Heimel: Fastsett av Fylkesmannen i Hordaland 30. november 2011 med heimel i lov 24. februar 1995 nr. 12 om helligdager og helligdagsfred § 5 sjette ledd, jf. annet ledd nr. 4. 

Fylkesmannen i Hordaland har med heimel i lov 24. februar 1995 nr. 12 om helligdager og helligdagsfred § 5 sjette ledd jf. annet ledd nr. 4 godkjent Eidfjord kommune som typisk turiststad for perioden f.o.m. april t.o.m. september.

Forskrifta tek til å gjelde straks.