Forskrift om godkjenning av Eidsto i Vrådal som typisk turiststad, Kviteseid kommune, Telemark

DatoFOR-2012-03-08-216
PublisertII 2012 hefte 1
Ikrafttredelse08.03.2012
Sist endret
Endrer
Gjelder forKviteseid kommune, Telemark
HjemmelLOV-1995-02-24-12-§5
Kunngjort15.03.2012   kl. 15.30
KorttittelForskrift om turiststedet Eidsto i Vrådal

Heimel: Fastsett av Fylkesmannen i Telemark 8. mars 2012 med heimel i lov 24. februar 1995 nr. 12 om helligdager og helligdagsfred § 5 sjette ledd, jf. andre ledd nr. 4. 

Eidsto i Vrådal skal reknast som typisk turiststad heile året.

Utsalsstadene her er unnatekne frå reglane om opningstider i helgedagslova § 5 første ledd.

Forskrifta tek til å gjelde straks.