Forskrift om godkjenning av Engerdal som typisk turiststed hele året, Engerdal kommune, Hedmark

DatoFOR-2012-03-19-235
PublisertII 2012 hefte 1
Ikrafttredelse01.04.2012
Sist endret
Endrer
Gjelder forEngerdal kommune, Hedmark
HjemmelLOV-1995-02-24-12-§5
Kunngjort22.03.2012   kl. 13.00
KorttittelForskrift om turiststedet Engerdal

Hjemmel: Fastsatt av Fylkesmannen i Hedmark 19. mars 2012 med hjemmel i lov 24. februar 1995 nr. 12 om helligdager og helligdagsfred § 5 sjette ledd, jf. annet ledd nr. 4. 

Fylkesmannen i Hedmark bestemmer at Engerdal kommune skal regnes som typisk turiststed hele året.

Forskriften trer i kraft fra 1. april 2012.