Forskrift om godkjenning av Tingnes med Helgøya og søndre del av Neshalvøya som typisk turiststed i sommerhalvåret, Ringsaker kommune, Hedmark

DatoFOR-2012-06-05-482
PublisertII 2012 hefte 2
Ikrafttredelse07.06.2012
Sist endret
Endrer
Gjelder forRingsaker kommune, Hedmark
HjemmelLOV-1995-02-24-12-§5
Kunngjort07.06.2012   kl. 16.45
KorttittelForskrift om turiststedet Tingnes

Hjemmel: Fastsatt av Fylkesmannen i Hedmark 5. juni 2012 med hjemmel i lov 24. februar 1995 nr. 12 om helligdager og helligdagsfred § 5 sjette ledd, jf. annet ledd nr. 4. 

Fylkesmannen i Hedmark bestemmer at Tingnes med Helgøya og søndre del av Neshalvøya, dvs. områder hovedsakelig med adresser med postnummer 2350, skal regnes som typisk turiststed i perioden fra og med april til og med september.

Forskriften trer i kraft straks den er kunngjort.