Forskrift om åpningstider og skjenketider for serveringssteder, Oppegård kommune, Akershus

DatoFOR-2012-06-20-659
PublisertII 2012 hefte 3
Ikrafttredelse20.06.2012
Sist endret
EndrerFOR-2004-04-28-758
Gjelder forOppegård kommune, Akershus
HjemmelLOV-1997-06-13-55-§15, LOV-1989-06-02-27-§4-4
Kunngjort05.07.2012   kl. 15.50
KorttittelForskrift om åpningstider og skjenketider, Oppegård

Hjemmel: Fastsatt av Oppegård kommunestyre 20. juni 2012 med hjemmel i lov 13. juni 1997 nr. 55 om serveringsvirksomhet (serveringsloven) § 15 og lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven) § 4-4.

§ 1.Åpningstider for serveringssteder

Alle serveringssteder i Oppegård kommune skal holde lukket mellom kl. 02.00 og kl. 06.00. Dog kan nattklubb i eget avlukket lokale ved overnattingssteder holde åpent frem til kl. 03.00.

Uteservering skal holde lukket mellom kl. 23.00 og 08.00 i boligstrøk, og mellom kl. 00.30 og 08.00 utenfor boligstrøk.

Bensinstasjoner kan holde døgnåpent.

§ 2.Skjenketid for øl, vin og brennevin

Skjenking av brennevin kan ikke skje før kl. 13.

For øvrig følger skjenking av øl, vin og brennevin serveringsstedets åpningstid, dog slik at skjenking skal opphøre senest 30 minutter før stedet skal stenge, jf. § 1.

§ 3.Ambulerende bevillinger

Ved ambulerende bevilling kan det skjenkes øl og vin mellom kl. 06.00 og kl. 01.30, og brennevin mellom kl. 13.00 og kl. 01.30.

§ 4.Dispensasjon

Kommunen kan for en enkelt anledning gi dispensasjon fra skjenketidsbestemmelsene for lukkede selskaper frem til kl. 02.30. Maksimal åpningstid er ved slik dispensasjon kl. 03.00.

Dispensasjon gis kun for private arrangementer i form av bryllup, personlige jubileer og lignende, samt banketter og representasjonsmiddager for ansatte, medlemmer eller forbindelser i regi av firma, organisasjon eller forening.

§ 5.Ikrafttredelse, opphevelse av tidligere forskrift

Forskriften trer i kraft fra 20. juni 2012. Forskrift 28. april 2004 nr. 758 om åpningstider og skjenketider for serveringssteder, Oppegård kommune, Akershus oppheves fra samme tidspunkt.