Forskrift om godkjenning av Evje og Hornnes som typisk turiststad, Evje og Hornnes kommune, Aust-Agder

DatoFOR-2012-06-22-852
PublisertII 2012 hefte 3
Ikrafttredelse22.06.2012
Sist endret
Endrer
Gjelder forEvje og Hornnes kommune, Aust-Agder
HjemmelLOV-1995-02-24-12-§5
Kunngjort06.09.2012   kl. 14.00
KorttittelForskrift om turiststedet Evje og Hornnes

Heimel: Fastsett av Fylkesmannen i Aust-Agder 22. juni 2012 med heimel i lov 24. februar 1995 nr. 12 om helligdager og helligdagsfred § 5 sjette ledd. 

Fylkesmannen i Aust-Agder har med heimel i lov 24. februar 1995 nr. 12 om helligdager og helligdagsfred § 5 sjette ledd godkjent Evje og Hornnes kommune som typisk turiststad for perioden f.o.m. 1. juni t.o.m. 31. august.

Forskrifta tek til å gjelde frå 22. juni 2012.