Forskrift om godkjenning av Bøverdalen som typisk turiststad, Lom kommune, Oppland

DatoFOR-2012-06-25-662
PublisertII 2012 hefte 3
Ikrafttredelse05.07.2012
Sist endret
Endrer
Gjelder forLom kommune, Oppland
HjemmelLOV-1995-02-24-12-§5
Kunngjort05.07.2012   kl. 15.50
KorttittelForskrift om turiststaden Bøverdalen

Heimel: Fastsett av Fylkesmannen i Oppland 25. juni 2012 med heimel i lov 24. februar 1995 nr. 12 om helligdager og helligdagsfred § 5 sjette ledd, jf. andre ledd nr. 4. 

Med heimel i lov 24. februar 1995 nr. 12 om helligdager og helligdagsfred § 5 sjette ledd, jf. andre ledd nr. 4 godkjenner Fylkesmannen i Oppland Bøverdalen i Lom kommune som typisk turiststad. Godkjenninga gjeld arealet innanfor grendesenteret Galdesand og gjeld i tidsrommet 15. mai–15. september.

Forskrifta tek til å gjelde straks den er kunngjort.