Forskrift om godkjenning av Tysnes som typisk turiststad, Tysnes kommune, Hordaland

DatoFOR-2012-07-04-832
PublisertII 2012 hefte 3
Ikrafttredelse30.08.2012
Sist endret
Endrer
Gjelder forTysnes kommune, Hordaland
HjemmelLOV-1995-02-24-12
Kunngjort30.08.2012   kl. 14.50
KorttittelForskrift om turiststaden Tysnes

Heimel: Fastsett av Fylkesmannen i Hordaland 4. juli 2012 med heimel i lov 24. februar 1995 nr. 12 om helligdager og helligdagsfred § 5 sjette ledd, jf. annet ledd nr. 4. 

Fylkesmannen i Hordaland har med heimel i lov 24. februar 1995 nr. 12 om helligdager og helligdagsfred § 5 sjette ledd, jf. andre ledd nr. 4 godkjent Tysnes kommune som typisk turiststad for perioden f.o.m. juni t.o.m august.

Forskrifta tek til å gjelde frå kunngjeringsdatoen.