Forskrift om åpningstider for serveringssteder og om salgs- og skjenketider for alkoholholdige drikker, Gjøvik kommune, Oppland

DatoFOR-2012-09-27-970
PublisertII 2012 hefte 4
Ikrafttredelse18.10.2012
Sist endret
EndrerFOR-2009-05-28-606
Gjelder forGjøvik kommune, Oppland
HjemmelLOV-1997-06-13-55-§15, LOV-1989-06-02-27-§3-7, LOV-1989-06-02-27-§4-4
Kunngjort18.10.2012   kl. 15.50
KorttittelForskrift om serveringstider, Gjøvik

Hjemmel: Fastsatt av Gjøvik kommunestyre 27. september 2012 med hjemmel i lov 13. juni 1997 nr. 55 om serveringsvirksomhet (serveringsloven) § 15 og lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdige drikk m.v. (alkoholloven) § 3-7 og § 4-4.

§ 1.Åpningstider

Serveringssteder i Gjøvik kommune skal holdes lukket mellom kl. 02.30 og kl. 06.00 hele uken.

Serveringssteder i Gjøvik kommune som har bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk kan skjenke til følgende tider:

For drikk som inneholder under 22 volumprosent alkohol (gruppe 1 og gruppe 2)

-Mellom kl. 08.00 og kl. 02.00 hele uken.

For drikk som inneholder mellom 22 og 60 volumprosent alkohol (gruppe 3)

-Mellom kl. 13.00 til kl. 01.00 hele uken.
§ 2.Bensinstasjoner, gatekjøkken, potetbuer, kiosker etc.

Bensinstasjoner, gatekjøkken, potetbuer, kiosker etc. er unntatt for åpningstidsbestemmelsene i § 1.

§ 3.Uteserveringssteder

Uteserveringssteder i Gjøvik kommune skal holdes lukket fra kl. 02.30 til kl. 08.00 alle dager. De serveringssteder som har skjenkebevilling utendørs, kan skjenke til følgende tider:

For drikk som inneholder under 22 volumprosent alkohol (gruppe 1 og gruppe 2)

-Mellom kl. 08.00 og kl. 02.00 hele uken.

For drikk som inneholder mellom 22 og 60 volumprosent alkohol (gruppe 3)

-Mellom kl. 13.00 til kl. 01.00 hele uken.
§ 4.Salgssteder

Salg og utlevering av drikk som inneholder med høyst 4,7 volumprosent alkohol (gruppe 1) kan skje fra kl. 08.00 til kl. 20.00. På dager før søn- og helligdager, unntatt Kristi Himmelfartsdag, skal salget opphøre kl. 18.00.

Salg og utlevering av drikk som nevnt i første ledd skal ikke skje på søn- og helligdager, 1. og 17. mai og på stemmedagene for stortingsvalg, fylkesvalg, kommunestyrevalg og folkeavstemning vedtatt ved lov.

Påske-, pinse- og julaften kan alkoholholdig drikk ikke selges og utleveres senere enn kl. 16.00.

§ 5.Dispensasjon

Rådmannen kan dispensere for disse forskrifter for en enkelt anledning.

§ 6.Ikrafttredelse og overgangsregler

Denne forskriften trer i kraft fra det tidspunkt den er vedtatt av Gjøvik kommunestyre og kunngjort i Norsk Lovtidend. Samtidig oppheves forskrift 28. mai 2009 nr. 606 om åpningstider for serveringssteder og om salgs- og skjenketider for alkoholholdige drikker, Gjøvik kommune, Oppland.