Forskrift om godkjenning av Skåbu som typisk turiststad, Nord-Fron kommune, Oppland

DatoFOR-2012-09-28-926
PublisertII 2012 hefte 4
Ikrafttredelse04.10.2012
Sist endret
Endrer
Gjelder forNord-Fron kommune, Oppland
HjemmelLOV-1995-02-24-12-§5§5
Kunngjort04.10.2012   kl. 16.40
KorttittelForskrift om turiststedet Skåbu

Heimel: Fastsett av Fylkesmannen i Oppland 28. september 2012 med heimel i lov 24. februar 1995 nr. 12 om helligdager og helligdagsfred § 5 sjette ledd, jf. andre ledd nr. 4. 

Med heimel i lov 24. februar 1995 nr. 12 om helligdager og helligdagsfred § 5 sjette ledd, jf. andre ledd nr. 4 godkjenner Fylkesmannen i Oppland Skåbu i Nord-Fron kommune som typisk turiststad. Godkjenninga gjeld arealet innanfor kommunedelplanen for Skåbu vedteke i 2011 og gjeld for heile året.

Forskrifta tek til å gjelde straks den er kunngjort.