Forskrift om tidsbegrensning for salg av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol, Sarpsborg kommune, Østfold

DatoFOR-2012-10-25-1168
PublisertII 2012 hefte 5
Ikrafttredelse01.01.2013
Sist endret
EndrerFOR-2008-09-18-1055
Gjelder forSarpsborg kommune, Østfold
HjemmelLOV-1989-06-02-27-§3-7
Kunngjort13.12.2012   kl. 15.40
KorttittelForskrift om salgstider for alkohol, Sarpsborg

Hjemmel: Fastsatt av Sarpsborg bystyre 25. oktober 2012 med hjemmel i lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven) § 3-7.

§ 1.Salg og utlevering av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol kan skje fra kl. 08.00 til kl. 20.00.

På dager før søn- og helligdager skal salget opphøre kl. 18.00. Dette gjelder ikke dagen før Kristi Himmelfartsdag.

Salg og utlevering av drikk som nevnt i første ledd skal ikke skje på søn- og helligdager, 1. og 17. mai og på stemmedagen for stortingsvalg, fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og folkeavstemming vedtatt ved lov.

For påske-, pinse-, jul- og nyttårsaften tillates salg av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol mellom kl. 08.00 og 15.00.

I kraft 1 jan 2013.

§ 2.Denne forskrift trer i kraft fra 1. januar 2013. Samtidig oppheves forskrift 18. september 2008 nr. 1055 om tidsbegrensning for salg av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol, Sarpsborg kommune, Østfold.