Forskrift om åpningstider for serveringssteder, Bodø kommune, Nordland

DatoFOR-2012-12-13-1312
PublisertII 2012 hefte 5
Ikrafttredelse13.12.2012
Sist endret
EndrerFOR-2008-12-11-1550
Gjelder forBodø kommune, Nordland
HjemmelLOV-1997-06-13-55-§15
Kunngjort20.12.2012   kl. 15.50
KorttittelForskrift om serveringstider, Bodø

Hjemmel: Fastsatt av Bodø bystyre 13. desember 2012 med hjemmel i lov 13. juni 1997 nr. 55 om serveringsvirksomhet (serveringsloven) § 15 første ledd.

§ 1.Serveringssteder uten skjenkebevilling i Bodø kommune kan holde åpent hele døgnet.
§ 2.Serveringssteder som har bevilling til uteservering skal holde uteserveringen lukket i tiden fra kl. 03.00 til kl. 08.00.
§ 3.For serveringssteder med skjenkebevilling gjelder åpningstider fastsatt av bystyret.
§ 4.Forskriften trer i kraft 13. desember 2012. Fra samme tid oppheves forskrift 11. desember 2008 nr. 1550 om åpningstider for serveringssteder, Bodø kommune, Nordland.