Forskrift om godkjenning av Skei i Jølster som typisk turiststad, Jølster kommune, Sogn og Fjordane

DatoFOR-2013-02-05-1788
PublisertII 2016 hefte 1
Ikrafttredelse05.02.2013
Sist endret
Endrer
Gjelder forJølster kommune, Sogn og Fjordane
HjemmelLOV-1995-02-24-12-§5
Kunngjort31.03.2016   kl. 14.10
KorttittelForskrift om turiststaden Skei i Jølster

Heimel: Fastsett av Fylkesmannen i Sogn og Fjordane 5. februar 2013 med heimel i lov 24. februar 1995 nr. 12 om helligdager og helligdagsfred § 5 sjette ledd, jf. andre ledd nr. 4.

§ 1.Kommunesenteret Skei i Jølster kommune skal reknast som typisk turiststad i perioden 10. juni til 20. august.

Verknaden av dette er at utsalgsstadene i Skei i Jølster er unnateken frå reglane om opningstider i lov om helligdager og helligdagsfred § 5 første ledd i perioden 10. juni til 20. august.

§ 2.Forskrifta trer i kraft straks.