Forskrift for skjenke-, serverings- og åpningstider, Moss kommune, Østfold

DatoFOR-2013-02-25-249
PublisertII 2013 hefte 1
Ikrafttredelse08.04.2013
Sist endret
EndrerFOR-2009-05-25-605
Gjelder forMoss kommune, Østfold
HjemmelLOV-1989-06-02-27-§4-4, LOV-1997-06-13-55-§15
Kunngjort07.03.2013   kl. 14.15
KorttittelForskrift for skjenketider mv., Moss

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Moss bystyre 25. februar 2013 med hjemmel i lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven) § 4-4 annet og fjerde ledd og lov 13. juni 1997 nr. 55 om serveringsvirksomhet (serveringsloven) § 15 annet ledd.

I

§ 1.Serveringssteder med skjenkebevilling for alkoholholdig drikke kan ha åpningstid mellom kl. 10.00 og kl. 02.30 på fredager, lørdager og dager før hellig- og høytidsdager.

På søndager til og med torsdager samt på hellig- og høytidsdager kan åpningstiden være mellom kl. 10.00–02.00.

Skjenking opphører senest en halv time før stengetid.

Skjenking for brennevin er fra kl. 13.00 for skjenkesteder.

§ 2.Uteservering kan skje hele året. Servering og skjenking i uteserveringsområdet må opphøre kl. 01.00.
§ 3.Bo- og servicesentra, institusjoner og boliger med heldøgns omsorgstjenester er unntatt fra denne forskrift.
§ 4.Overnattingssteder som avholder kurs, konferanser og lukkede selskap kan holde åpent alle dager til kl. 02.00 natt til mandag–fredag og til kl. 03.00 natt til lørdag og søndag. Skjenking som skjer utover den ordinære lukningstid på slike steder, kan kun skje i lokaler som ikke er åpent for vanlig publikum, jf. denne forskrift.

II

Ved denne forskriftens ikrafttredelse oppheves forskrift 25. mai 2009 nr. 605 for skjenke-, serverings- og åpningstider, Moss kommune, Østfold.