Forskrift om godkjenning av Hedalen som typisk turiststed, Sør-Aurdal kommune, Oppland

DatoFOR-2013-02-27-250
PublisertII 2013 hefte 1
Ikrafttredelse07.03.2013
Sist endret
Endrer
Gjelder forSør-Aurdal kommune, Oppland
HjemmelLOV-1995-02-24-12-§5
Kunngjort07.03.2013   kl. 14.15
KorttittelForskrift om turiststedet Hedalen

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Fylkesmannen i Oppland 27. februar 2013 med hjemmel i lov 24. februar 1995 nr. 12 om helligdager og helligdagsfred § 5 sjette ledd, jf. annet ledd nr. 4.

I

Med hjemmel i lov 24. februar 1995 nr. 12 om helligdager og helligdagsfred § 5 sjette ledd, jf. andre ledd nr. 4 godkjenner Fylkesmannen i Oppland Hedalen i Sør-Aurdal kommune som typisk turiststed. Godkjenningen gjelder i tidsrommet 23. desember–23. april.

II

Forskriften gjelder fra det tidspunkt den er kunngjort.