Forskrift om godkjenning av Austevoll som typisk turiststad, Austevoll kommune, Hordaland

DatoFOR-2013-03-13-302
PublisertII 2013 hefte 2
Ikrafttredelse26.03.2013
Sist endret
Endrer
Gjelder forAustevoll kommune, Hordaland
HjemmelLOV-1995-02-24-12-§5
Kunngjort26.03.2013   kl. 13.40
KorttittelForskrift om Austevoll som typisk turiststad

Heimel: Fastsett av Fylkesmannen i Hordaland 13. mars 2013 med heimel i lov 24. februar 1995 nr. 12 om helligdager og helligdagsfred § 5 sjette ledd jf. andre ledd nr. 4.

§ 1.Fylkesmannen i Hordaland har med heimel i lov 24. februar 1995 nr. 12 om helligdager og helligdagsfred § 5 sjette ledd, jf. andre ledd nr. 4 godkjent Austevoll kommune som typisk turiststad for perioden f.o.m. mai t.o.m. august.
§ 2.Forskrifta tek til frå kunngjeringsdatoen.