Forskrift om salgs- og skjenketider for alkoholholdige drikker, Eidsvoll kommune, Akershus

DatoFOR-2013-04-30-1318
PublisertII 2013 hefte 5
Ikrafttredelse01.01.2014
Sist endret
Endrer
Gjelder forEidsvoll kommune, Akershus
HjemmelLOV-1989-06-02-27-§3-7, LOV-1989-06-02-27-§4-4
Kunngjort21.11.2013   kl. 15.30
KorttittelForskrift om salgstider for alkohol, Eidsvoll

Hjemmel: Fastsatt av Eidsvoll kommunestyre 30. april 2013 med hjemmel i lov 2. juni 1989 nr. 27 om om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven) § 3-7 og § 4-4.

§ 1.Salgstider for øl

Salg og utlevering av øl med lavere alkoholinnhold enn 4,76 volumprosent (gruppe 1) kan skje fra kl. 08.00 til kl. 20.00. På dager før søn- og helligdager skal salget opphøre kl. 18.00. Dette gjelder ikke dagen før Kristi Himmelfartsdag.

§ 2.Tidsinnskrenkning for skjenking av alkoholholdig drikk

Skjenking av alkoholholdig drikk med mindre enn 22 volumprosent (gruppe 1 og 2) kan skje fra kl. 08.00–02.00. Skjenking av alkoholholdig drikk med 22 volumprosent eller mer kan skje fra kl. 13.00–02.00.

Skjenking utendørs ved faste skjenkesteder må opphøre senest kl. 01.00.

Ved utendørs arrangementer der det er gitt skjenkebevilling for en enkelt anledning må skjenking opphøre senest kl. 00.30, slik at hele arrangementet er avsluttet til kl. 01.00.

§ 3.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft fra 1. januar 2014. Fra samme tidspunkt oppheves salgs- og skjenketider vedtatt av kommunestyret i Eidsvoll 10. mai 20041 i sak 035/04.

1Ikke kunngjort i Norsk Lovtidend.