Forskrift om godkjenning av Modalen kommune som typisk turiststad, Hordaland

DatoFOR-2013-05-21-494
PublisertII 2013 hefte 2
Ikrafttredelse23.05.2013
Sist endret
Endrer
Gjelder forModalen kommune, Hordaland
HjemmelLOV-1995-02-24-12-§5
Kunngjort23.05.2013   kl. 14.55
KorttittelForskrift om turiststedet Modalen

Heimel: Fastsett av Fylkesmannen i Hordaland 21. mai 2013 med heimel i lov 24. februar 1995 nr. 12 om helligdager og helligdagsfred § 5 sjette ledd, jf. andre ledd nr. 4.

§ 1.Fylkesmannen i Hordaland har med heimel i lov 24. februar 1995 nr. 12 om helligdager og helligdagsfred § 5 sjette ledd jf. andre ledd nr. 4 godkjent Modalen kommune som typisk turiststad for perioden f.o.m. mai t.o.m. august.
§ 2.Forskrifta tek til å gjelde frå kunngjeringsdatoen.