Forskrift om godkjenning av Os kommune som typisk turiststed ukene 25–32, Os kommune, Hedmark

DatoFOR-2013-06-27-839
PublisertII 2013 hefte 3
Ikrafttredelse04.07.2013
Sist endret
Endrer
Gjelder forOs kommune, Hedmark
HjemmelLOV-1995-02-24-12-§5
Kunngjort04.07.2013   kl. 14.40
KorttittelForskrift om turiststedet Os

Hjemmel: Fastsatt av Fylkesmannen i Hedmark 27. juni 2013 med hjemmel i lov 24. februar 1995 nr. 12 om helligdager og helligdagsfred § 5 sjette ledd, jf. annet ledd nr. 4. 

Fylkesmannen i Hedmark bestemmer at Os kommune skal regnes som typisk turiststed ukene 25–32.

Forskriften trer i kraft straks den er kunngjort.