Forskrift om godkjenning av Rollag som typisk turiststed, Rollag kommune, Buskerud

DatoFOR-2013-10-07-1194
PublisertII 2013 hefte 4
Ikrafttredelse10.10.2013
Sist endret
Endrer
Gjelder forRollag kommune, Buskerud
HjemmelLOV-1995-02-24-12-§5
Kunngjort10.10.2013   kl. 15.10
KorttittelForskrift om turiststedet Rollag

Hjemmel: Fastsatt av Fylkesmannen i Buskerud 7. oktober 2013 med hjemmel i lov 24. februar 1995 nr. 12 om helligdager og helligdagsfred § 5 sjette ledd, jf. annet ledd nr. 4. 

Fylkesmannen i Buskerud godkjenner Rollag kommune som typisk turiststed. Dette innebærer at kolonialbransjens utsalgssteder i kommunen er unntatt fra åpningstidsbestemmelsene i helligdagsfredlovens § 5 første ledd.

Forskriften trer i kraft straks etter at den er kunngjort i Norsk Lovtidend.