Forskrift om Risør sentrum til og med Østebø-området, Hopestrand og Søndeled sentrum som typisk turiststed, Risør kommune, Aust-Agder

DatoFOR-2014-04-10-582
PublisertII 2014 hefte 3
Ikrafttredelse01.06.2014
Sist endret
Endrer
Gjelder forRisør kommune, Aust-Agder
HjemmelLOV-1995-02-24-12-§5
Kunngjort30.04.2014   kl. 15.45
KorttittelForskrift om turiststedene Risør, Hopestrand og Søndeled

Hjemmel: Fastsatt av Fylkesmannen i Aust-Agder 10. april 2014 med hjemmel i lov 24. februar 1995 nr. 12 om om helligdager og helligdagsfred § 5 sjette ledd. 

Fylkesmannen i Aust-Agder godkjenner Risør sentrum til og med Østebø-området (Riksvei 416), Hopestrand og Søndeled sentrum som typisk turiststed, jf. lov om helligdagsfred § 5 sjette ledd.

Faste utsalgssteder kan holde søndagsåpent i perioden 1. juni–31. august.

Forskriften trer i kraft 1. juni 2014.