Forskrift om åpningstid i serveringssteder, Drammen kommune, Buskerud

DatoFOR-2014-04-23-631
PublisertII 2014 hefte 3
Ikrafttredelse16.05.2014
Sist endret
EndrerFOR-2009-03-24-369
Gjelder forDrammen kommune, Buskerud
HjemmelLOV-1997-06-13-55-§15
Kunngjort15.05.2014   kl. 15.10
KorttittelForskrift om åpningstid i serveringssteder, Drammen

Hjemmel: Fastsatt av Drammen bystyre 23. april 2014 med hjemmel i lov 13. juni 1997 nr. 55 om serveringsvirksomhet (serveringsloven) § 15.

§ 1.Definisjon av områder

Som «bysentrum» defineres følgende områder:

Bragernes: Området som avgrenses av Erik Børresens allé, Engene/Hauges gate, Gamle Kirkeplass og Øvre og Nedre Strandgate.

Strømsø: Grønland på strekningen fram til Øvre Sund bru, Strømsø torg, Torgeir Vraas plass samt området om avgrenses av Tollbugaten, Langes gate, Tordenskiolds gate og Tamburgaten.

Virksomheter med fasade mot bysentrums grensegater, defineres som tilhørende bysentrum.

Innenfor følgende områder tillates gatekjøkken, som ikke omfattes av tidsrammer fastsatt i denne forskrift, og som følgelig kan holde åpent om ønskelig fra kl. 00.00 til kl. 24.00:

Bragernes: Området som avgrenses av Grev Wedels plass, Erik Børresens allé fra Nedre Strandgate til Nedre Torggate, Nedre Storgate, Bragernes torg, Øvre Storgate på strekningen fram til Sankt Olavs gate, Sankt Olavs gate på strekningen mellom Øvre Torggate og Øvre Strandgate, samt Øvre og Nedre Strandgate.

Strømsø: Strømsø torg, Torgeir Vraas plass og området som avgrenses av Tollbugaten, Blichs gate, Tordenskiolds gate og Tamburgaten.

§ 2.Åpningstid i serveringssteder

I bysentrum, jf. § 1 første ledd, skal følgende tidsrammer gjelde:

a.I diskotek og barer kan det holdes åpent fra kl. 15.00 til kl. 03.30.
b.I puber kan det holdes åpent fra kl. 10.00 til kl. 03.30.
c.I utendørs serveringsareal utenfor bygninger som rommer et betydelig antall boliger, som for eksempel Union og Byhaven, kan det holdes åpent fra kl. 08.00 til kl. 23.00.
d.Serveringsvirksomhet i lokaler som vender mot sentralt plasserte offentlige rom og gater, skal holdes åpen fra senest kl. 12.00. Dette gjelder primært Bragernes torg og Strømsø torg.
e.I gatekjøkken i områder hvor døgnåpen drift ikke tillates, jf. § 1 annet ledd, kan det holdes åpent fra kl. 07.00 til kl. 01.00.

Utenfor bysentrum gjelder følgende:

I gatekjøkken kan det holdes åpent fra kl. 07.00 til kl. 24.00.

I hele kommunen gjelder følgende:

a.I kaféer og spiserestauranter kan det holdes åpent fra kl. 07.00 til kl. 01.00.
b.Servering i bensinstasjon kan foregå i bensinstasjonens åpningstid.

Dersom særlige grunner foreligger, kan det vedtas innskrenkning i eller utvidelse av åpningstiden for det enkelte serveringssted, i forhold til det som framgår av de foregående ledd.

§ 3. Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 16. mai 2014. Samtidig oppheves forskrift 24. mars 2009 nr. 369 om åpningstid i serveringssteder, Drammen kommune, Buskerud.