Forskrift om Farsund som typisk turiststed, Farsund kommune, Vest-Agder

DatoFOR-2014-06-18-761
PublisertII 2014 hefte 3
Ikrafttredelse18.06.2014
Sist endret
Endrer
Gjelder forFarsund kommune, Vest-Agder
HjemmelLOV-1995-02-24-12-§5
Kunngjort19.06.2014   kl. 15.00
KorttittelForskrift om turiststedet Farsund

Hjemmel Fastsatt av Fylkesmannen i Vest-Agder 18. juni 2014 med hjemmel i lov 24. februar 1995 nr. 12 om helligdager og helligdagsfred § 5 sjette ledd, jf. annet ledd nr. 4. 

Fylkesmannen i Vest-Agder godkjenner Farsund kommune som typisk turiststed for perioden 1. juni til 31. august, jf. helligdagsfredloven § 5 andre ledd nr. 4 og sjette ledd. Dette innebærer at faste utsalgssteder i kommunen, i nevnte periode, er unntatt fra åpningstidsbestemmelsene i helligdagsfredlovens § 5 første ledd.

Forskriften trer i kraft 18. juni 2014.