Forskrift om godkjenning av Brenneriroa i Løten kommune som typisk turiststed, Løten kommune, Hedmark

DatoFOR-2014-07-01-915
PublisertII 2014 hefte 3
Ikrafttredelse03.07.2014
Sist endret
Endrer
Gjelder forLøten kommune, Hedmark
HjemmelLOV-1995-02-24-12-§5
Kunngjort03.07.2014   kl. 15.00
KorttittelForskrift om turiststedet Brenneriroa, Løten

Hjemmel: Fastsatt av Fylkesmannen i Hedmark 1. juli 2014 med hjemmel i lov 24. februar 1995 nr. 12 om helligdager og helligdagsfred § 5 sjette ledd, jf. annet ledd nr. 4. 

Fylkesmannen i Hedmark bestemmer at deler av Brenneriroa i henhold til kartgrunnlag og søknad fra Løten kommune, er å regne som typisk turiststed.

Forskriften trer i kraft straks den er kunngjort.