Forskrift om åpningstid for serveringssteder, Ringsaker kommune, Hedmark

DatoFOR-2014-09-10-1228
PublisertII 2014 hefte 4
Ikrafttredelse10.09.2014
Sist endret
EndrerFOR-1997-11-19-1226
Gjelder forRingsaker kommune, Hedmark
HjemmelLOV-1997-06-13-55-§15
Kunngjort02.10.2014   kl. 15.00
KorttittelForskrift om serveringstider, Ringsaker

Hjemmel: Fastsatt av Ringsaker kommunestyre 10. september 2014 med hjemmel i lov 13. juni 1997 nr. 55 om serveringsvirksomhet (serveringsloven) § 15 første ledd.

§ 1.Serveringsstedene i kommunen skal holdes lukket alle dager fra kl. 0300 til kl. 0600.
§ 2.Lukketiden i § 1 gjelder ikke for den servering som foregår i overnattingsbedrifter til overnattingsgjester.
§ 3.Kommunen kan ved enkeltstående anledninger gjøre unntak for tidsinnskrenkingen i § 1. Når kommunen for en enkeltanledning har tillatt utvidet skjenketid med hjemmel i alkoholloven § 4-4, innebærer det samtidig at åpningstiden er forlenget tilsvarende.

Kommunen kan også, når særlige grunner tilsier det, vedta innskrenkning eller utvidelse i åpningstiden for det enkelte serveringssted i forhold til hovedregelen i forskriftens § 1.

§ 4.Forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 19. november 1997 nr. 1226 om åpningstid for serveringssteder, Ringsaker kommune, Hedmark.