Forskrift om salgs- og skjenketider for alkoholholdig drikk, Horten kommune, Vestfold

DatoFOR-2014-10-27-1953
PublisertII 2015 hefte 2
Ikrafttredelse27.10.2014
Sist endret
EndrerFOR-1996-09-06-925, FOR-1990-05-22-397
Gjelder forHorten kommune, Vestfold
HjemmelLOV-1989-06-02-27
Kunngjort23.04.2015   kl. 15.30
KorttittelForskrift om salgs- og skjenketider for alkohol, Horten

Hjemmel: Fastsatt av Horten kommunestyre 27. oktober 2014 med hjemmel i lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven).

§ 1.Skjenketid alkoholholdig drikk

Skjenking av alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent alkohol (gruppe 1 og 2) kan skje alle dager fra kl. 08.00 til 02.00.

Skjenking av alkoholholdig drikk med 22 volumprosent eller mer (gruppe 3) kan skje alle dager fra kl. 13.00 til 02.00.

Det kan vedtas innskrenkninger i skjenketiden for det enkelte skjenkested. Skjenking av alkoholholdig drikk skal følge skjenkestedets åpningstid innenfor skjenketiden i første og andre ledd.

Alkoholholdig drikk som ikke er konsumert senest 30 minutter etter skjenketidens utløp skal ryddes fra gjestens bord.

§ 2.Salgstid alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol

Salg og utlevering av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol skal følge utsalgsstedets åpningstid innenfor følgende salgs- og utleveringstider:

a)fra kl. 08.00 til 20.00 hverdager og dag før Kristi Himmelfartsdag.
b)fra kl. 08.00 til 18.00 dager før søn- og helligdager (påske-, pinse, jule- og nyttårsaften).

Alkoholholdig drikk må være registrert i kassen før salgstidens slutt.

0Forskrift 6. september 1996 nr. 925 om åpnings-/skjenketider for serveringssteder, Borre (Horten) kommune, Vestfold og forskrift 22. mai 1990 nr. 397 om tid for salg og utlevering av øl, Borre (Horten) kommune, Vestfold oppheves.