Forskrift om godkjenning av Dønfoss som typisk turiststad, Skjåk kommune, Oppland

DatoFOR-2015-06-10-602
PublisertII 2015 hefte 2
Ikrafttredelse11.06.2015
Sist endret
Endrer
Gjelder forSkjåk kommune, Oppland
HjemmelLOV-1995-02-24-12-§5
Kunngjort11.06.2015   kl. 15.15
KorttittelForskrift om turiststedet Dønfoss, Skjåk

Heimel: Fastsett av Fylkesmannen i Oppland 10. juni 2015 med heimel i lov 24. februar 1995 nr. 12 om helligdager og helligdagsfred § 5 sjette ledd, jf. annet ledd nr. 4. 

Med heimel i lov 24. februar 1995 nr. 12 om helligdager og helligdagsfred § 5 sjette ledd, jf. andre ledd nr. 4 godkjenner Fylkesmannen i Oppland Dønfoss som typisk turiststad.

Godkjenninga gjeld for månadene juni, juli og august.

Forskrifta tek til å gjelde straks den er kunngjort.