Forskrift for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1, Rauma kommune, Møre og Romsdal

DatoFOR-2016-03-08-247
PublisertII 2016 hefte 1
Ikrafttredelse17.04.2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forRauma kommune, Møre og Romsdal
HjemmelLOV-1989-06-02-27-§3-7
Kunngjort17.03.2016   kl. 15.05
KorttittelForskrift for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1, Rauma

Hjemmel: Fastsatt av Rauma kommunestyre 8. mars 2016 med hjemmel i lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven) § 3-7.

§ 1.Salgstider for alkoholholdig drikk gruppe 1 i Rauma kommune skal være som følger:
-Maksimaltid: fra kl. 08.00 til kl. 20.00 på hverdager og fra kl. 08.00 til kl. 18.00 på dager før søn- og helligdager unntatt dagen før Kristi himmelfartsdag.
-Salg og utlevering av alkoholholdig drikk gruppe 1 skal ikke skje på søn- og helligdager, 1. mai og 17. mai vedtatt ved lov.
§ 2.Denne forskriften opphever forskrift 16. desember 19971 om salgstider for øl, Rauma kommune, Møre og Romsdal.
1Ikke kunngjort i Norsk Lovtidend.