Forskrift om godkjenning av sentrum i Balestrand som typisk turiststad, Balestrand kommune, Sogn og Fjordane

DatoFOR-2016-03-21-305
PublisertII 2016 hefte 1
Ikrafttredelse21.03.2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forBalestrand kommune, Sogn og Fjordane
HjemmelLOV-1995-02-24-12-§5
Kunngjort31.03.2016   kl. 14.10
KorttittelForskrift om turiststedet Balestrand

Heimel: Fastsett av Fylkesmannen i Sogn og Fjordane 21. mars 2016 med heimel i lov 24. februar 1995 nr. 12 om helligdager og helligdagsfred § 5 sjette ledd, jf. andre ledd nr. 4.

§ 1.Sentrum i Balestrand kommune skal reknast som typisk turiststad i perioden 1. mai til 30. september.

Verknaden av dette er at sentrum i Balestrand kommune er unnateken frå reglane om opningstider i lov om helligdager og helligdagsfred § 5 første ledd i perioden 1. juni til 30. september.

§ 2.Forskrifta trer i kraft straks.