Forskrift om åpningstid for serveringssteder, Fet kommune, Akershus

DatoFOR-2016-05-23-643
PublisertII 2016 hefte 2
Ikrafttredelse16.06.2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forFet kommune, Akershus
HjemmelLOV-1997-06-13-55-§15
Kunngjort16.06.2016   kl. 12.20
KorttittelForskrift om åpningstid for serveringssteder, Fet

Hjemmel: Fastsatt av Fet kommunestyre 23. mai 2016 med hjemmel i lov 13. juni 1997 nr. 55 om serveringsvirksomhet (serveringsloven) § 15.

§ 1.Åpningstider

Serveringssteder underlagt lov 13. juni 1997 nr. 55 om servering § 2 kan holde åpent fra kl. 06.00 til kl. 01.30.

Serveringssteder med utendørsservering må stenge utendørsserveringen kl. 24.00.

§ 2.Unntak

Kommunen kan i særskilte tilfeller gjøre unntak fra hovedregelen i § 1 ved enkeltanledninger.

Ved serveringsvirksomhet innendørs i bensinstasjon kan kommunen ut fra en konkret vurdering gi tillatelse til utvidet åpningstid eventuelt døgnåpen serveringsdrift. Tillatelsen kan tilbakekalles dersom ro- og ordensmessige forhold tilsier det.

§ 3.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft fra kunngjøring i Norsk Lovtidend.