Forskrift om salgs- og skjenketider for alkoholholdig drikk, Lørenskog kommune, Akershus

DatoFOR-2016-05-25-552
PublisertII 2016 hefte 2
Ikrafttredelse02.06.2016
Sist endret
EndrerFOR-1992-03-25-247
Gjelder forLørenskog kommune, Akershus
HjemmelLOV-1989-06-02-27-§3-7, LOV-1989-06-02-27-§4-4
Kunngjort02.06.2016   kl. 14.55
KorttittelForskrift om salgs- og skjenketider, Lørenskog

Hjemmel: Fastsatt av Lørenskog kommunestyre 25. mai 2016 med hjemmel i lov av 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven) § 3-7 og § 4-4.

§ 1.Salg og utlevering av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol

Salgs- og utleveringstiden for alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol kan kun skje innenfor følgende tidsrom:

kl. 08.00–20.00 på hverdager og dagen før Kristi Himmelfartsdag.

kl. 08.00–18.00 på dager før søndager og helligdager og på nyttårsaften.

kl. 08.00–16.00 på julaften, påskeaften og pinseaften.

Salg og utlevering av drikk som nevnt ovenfor skal ikke skje på søndager, helligdager, 1. og 17. mai.

§ 2.Skjenketid for alkoholholdig drikk

Den maksimale skjenketid ved serveringsstedene i Lørenskog kommune er fra kl. 13.00 til kl. 02.00 alle dager.

Konsum av alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter skjenketidens utløp. Gjestene må ha forlatt lokalet innen kl. 02.30.

Ved hotellene i Lørenskog er tillatt skjenketid for alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent alkohol til kl. 03.00. Skjenketiden for alkoholholdig drikk med høyere alkoholinnhold enn 22 volumprosent alkohol er fra kl. 13.00 til kl. 02.00. Gjestene må ha forlatt lokalet innen kl. 03.30.

Utendørsservering må avsluttes senest kl. 01.00.

§ 3.Ikrafttredelse og oppheving av tidligere forskrift

Denne forskrift trer i kraft umiddelbart etter kunngjøring i Norsk Lovtidend.

Fra samme tid oppheves forskrift 25. mars 1992 nr. 247 om forbud mot salg av øl på søn- og helligdager, Lørenskog kommune, Akershus.