Forskrift om godkjenning av Tyssedal/Skjeggedal som typisk turiststad, Odda kommune, Hordaland

DatoFOR-2016-06-07-598
PublisertII 2016 hefte 2
Ikrafttredelse09.06.2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forOdda kommune, Hordaland
HjemmelLOV-1995-02-24-12-§5
Kunngjort09.06.2016   kl. 14.20
KorttittelForskrift om turiststedet Tyssedal/Skjeggedal

Heimel: Fastsett av Fylkesmannen i Hordaland 7. juni 2016 med heimel i lov 24. februar 1995 nr. 12 om helligdager og helligdagsfred § 5 sjette ledd, jf. annet ledd nr. 4. 

Fylkesmannen i Hordaland har med heimel i lov 24. februar 1995 nr. 12 om helligdager og helligdagsfred § 5 sjette ledd, jf. andre ledd nr. 4 godkjent Tyssedal/Skjeggedal i Odda kommune som typisk turiststad for perioden f.o.m. 1. juni t.o.m. 30. september.

Forskrifta tek til å gjelde frå kunngjeringsdatoen.