Forskrift om godkjenning av Myrkdalen som typisk turiststad, Voss kommune, Hordaland

DatoFOR-2016-08-19-990
PublisertII 2016 hefte 3
Ikrafttredelse25.08.2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forVoss kommune, Hordaland
HjemmelLOV-1995-02-24-12-§5
Kunngjort25.08.2016   kl. 15.40
KorttittelForskrift om turiststaden Myrkdalen i Voss

Heimel: Fastsett av Fylkesmannen i Hordaland 19. august 2016 med heimel i lov 24. februar 1995 nr. 12 om helligdager og helligdagsfred § 5 sjette ledd, jf. andre ledd nr. 4.

§ 1.Fylkesmannen i Hordaland har med heimel i lov 24. februar 1995 nr. 12 om helligdager og helligdagsfred § 5 sjette ledd, jf. andre ledd nr. 4 godkjent Myrkdalen i Voss kommune som typisk turiststad.
§ 2.Forskrifta tek til frå kunngjeringsdatoen.