Forskrift om salgstid for alkoholholdig drikk gruppe 1, Skedsmo kommune, Akershus

DatoFOR-2016-09-14-1082
PublisertII 2016 hefte 3
Ikrafttredelse30.09.2016
Sist endret
EndrerFOR-1998-12-09-1357
Gjelder forSkedsmo kommune, Akershus
HjemmelLOV-1989-06-02-27-§3-7
Kunngjort22.09.2016   kl. 14.00
KorttittelForskrift om salgstid for alkohol, Skedsmo

Hjemmel: Fastsatt av Skedsmo kommunestyre 14. september 2016 med hjemmel i lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven) § 3-7 annet ledd.

§ 1.Salg og utlevering av alkoholholdig drikk gruppe 1

Følgende salgstider gjelder:

a)Hverdager: kl. 08.00–20.00
b)Dager før søn- og helligdager: kl. 08.00–18.00
c)Dagen før Kristi himmelfartsdag: kl. 08.00–20.00
d)Nyttårsaften: kl. 08.00–18.00
e)Påske-, pinse- og julaften: kl. 08.00–16.00.

Salg og utlevering skal ikke skje på søndager, helligdager, 1. mai og 17. mai.

§ 2.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 30. september 2016. Samtidig oppheves forskrift 9. desember 1998 nr. 1357 om salgstid for øl, Skedsmo kommune, Akershus.