Forskrift om godkjenning av Os som typisk turiststed, Os kommune, Hedmark

DatoFOR-2016-09-27-1126
PublisertII 2016 hefte 3
Ikrafttredelse01.10.2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forOs kommune, Hedmark
HjemmelLOV-1995-02-24-12-§5
Kunngjort30.09.2016   kl. 14.00
KorttittelForskrift om turiststedet Os i Hedmark

Hjemmel: Fastsatt av Fylkesmannen i Hedmark 27. september 2016 med hjemmel i lov 24. februar 1995 nr. 12 om helligdager og helligdagsfred § 5 sjette ledd. 

Fylkesmannen i Hedmark bestemmer at Os kommune er å regne som typisk turiststed.

Forskriften trer i kraft 1. oktober 2016.