Forskrift om salgs-, skjenke- og åpningstider, Tromsø kommune, Troms

DatoFOR-2016-09-28-1152
PublisertII 2016 hefte 4
Ikrafttredelse01.10.2016
Sist endret
EndrerFOR-2012-05-30-508
Gjelder forTromsø kommune, Troms
HjemmelLOV-1989-06-02-27-§3-7, LOV-1989-06-02-27-§4-4, LOV-1997-06-13-55-§15
Kunngjort06.10.2016   kl. 14.00
Rettet14.11.2016, § 2 nr. 4.
KorttittelForskrift om skjenketider mv., Tromsø

Hjemmel: Fastsatt av Tromsø kommunestyre 28. september 2016 med hjemmel i lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven) § 3-7 og § 4-4 og lov 13. juni 1997 nr. 55 om serveringsvirksomhet (serveringsloven) § 15.

§ 1.Salgstid for alkoholholdig drikk (gruppe 1)
1.Salg og utlevering av øl og rusbrus (gruppe 1) kan skje fra kl. 08.00–20.00 på hverdager og dagen før Kristi himmelfartsdag.
2.Salg og utlevering av øl og rusbrus (gruppe 1) kan skje fra kl. 08.00–18.00 på dager før søndager- og helligdager. På påske-, pinse-, jul- og nyttårsaften mellom kl. 08.00 og 15.00.
3.Salg og utlevering av øl og rusbrus (gruppe 1) skal ikke skje på søndager og helligdager, 1. og 17. mai, og på stemmedagen for stortingsvalg, fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og folkeavstemning vedtatt med lov.
§ 2.Skjenketid for alkoholholdig drikk
1.Skjenketiden for alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent, er på dagene fredag og lørdag fra kl. 09.00 til 03.00. Andre dager er skjenketiden fra kl. 09.00 til kl. 01.30.
2.Skjenketiden for alkoholholdig drikk med 22 volumprosent alkohol eller mer, er på dagene fredag og lørdag fra kl. 13.00 til 03.00. Andre dager er skjenketiden fra kl. 13.00 til kl. 01.30.
3.På dager før hellig- og offentlige høytidsdager er skjenketiden for alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent fra kl. 09.00 til kl. 03.00. Siste hellig- og offentlig høytidsdag før hverdag opphører skjenketiden kl. 01.30.
4.På dager før hellig- og offentlige høytidsdager er skjenketiden for alkoholholdig drikk med 22 volumprosent eller mer fra kl. 13.00 til kl. 03.00. Siste hellig- og offentlig høytidsdag før hverdag opphører skjenketiden kl. 01.30.
5.Under festivaler med samlet deltakerantall over 10 000, er skjenketiden til kl. 03.00 f.o.m. første t.o.m. siste festivaldag. Se Tromsø kommune sin hjemmeside for hvilke festivaler dette gjelder.
6.Skjenking skal opphøre senest en halv time før den gitte eller stedets egen praktiserte åpningstid. Skjenking av bevillingspliktig alkohol kan likevel ikke skje etter fastsatt skjenketid.
§ 3.Åpningstider
1.Alminnelig åpningstid for serveringssteder (med eller uten skjenkebevilling) er på dagene fredag og lørdag fra kl. 06.00 til kl. 03.30. Andre dager er åpningstiden fra kl. 06.00 til 02.00. Unntaket er bensinstasjoner som kan ha døgnåpent.
2.Åpningstiden for serveringssteder i boligområder er fra kl. 06.00 til kl. 01.00 alle dager. Uteserveringer i boligområder er fra kl. 06.00 til 22.00 alle dager. Tromsø kommune avgjør etter en konkret og individuell vurdering om serveringsstedet befinner seg i eller utenfor boligområde.
3.Åpningstid for gatekjøkken, eller annet serveringssted hvor det selges «fast-food», kebab eller lignende, er fra kl. 06.00 til kl. 04.30. Dette gjelder kun serveringssteder i sentrum.
4.Under festivaler med samlet deltakerantall over 10 000, kan det holdes åpent til kl. 03.30 f.o.m. første t.o.m. siste festivaldag. Se Tromsø kommune sin hjemmeside for hvilke festivaler dette gjelder.
5.Skjenking skal opphøre senest en halv time før den gitte eller stedets egen praktiserte åpningstid.
6.Når særlige grunner foreligger, kan det gjøres unntak fra åpningstidene fastsatt i nr. 1–4.
§ 4.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. oktober 2016. Samtidig oppheves forskrift 30. mai 2012 nr. 508 om salgs-, skjenke- og åpningstider, Tromsø kommune, Troms.