Norges Idrettsforbund - Forskrift om idrettens medlems- og organisasjonsregister

DatoNIFFOR-2013-02-14-1
Ikrafttredelse01.01.2014
Sist endret
Endrer
KorttittelNIF - Forskrift om idrettens medlems- og organisasjonsregister

Vedtatt av Idrettsstyret 14. februar 2013 med hjemmel i NIFs lov § 10-5 og § 10-2 møte nr. 19 i mars 2013 (sak 152). Endringer vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015 (gjelder §§ 3, 4, 5, 6, 7, 9 og 10). Endringer vedtatt av Idrettsstyret 26. januar 2016 (sak 50) (endret tittel og alle paragrafer).

§ 1.Krav til føring av elektronisk medlems- og organisasjonsregister
(1) Idrettslaget skal føre elektronisk medlemsliste og oppdatere opplysninger om idrettslagets medlemmer, tillitsvalgte og ansatte i idrettens medlems- og organisasjonsregister.
(2) Opplysningene skal føres i et datasystem som er godkjent av Norges idrettsforbund.
§ 2.Registrering og oppdatering
(1) Idrettslaget plikter å sørge for at følgende medlemsopplysninger er registrert og oppdatert:
a)Navn
b)Fødselsdato
c)Kjønn
d)Adresse
e)Telefonnummer
f)E-postadresse
g)Dato for betaling av medlemskontingent og trenings-/aktivitetsavgift
h)Dato for innmelding og avslutning av medlemskap
i)Medlemmets tilknytning til idretter
j)Andre relevante opplysninger
(2) Idrettslaget plikter å sørge for at alle idrettslagets tillitsverv og ledende stillinger er registrert.
§ 3.Rapportering til NIF

Formell rapportering til NIF skjer årlig innen 30.04. Mangelfull registrering og oppdatering, samt oversittelse av rapporteringsfristen, kan anses som et brudd på idrettslagets plikt etter NIFs lov § 10-2 (3) til å innrapportere organisasjonsdata.

§ 4.Fullmakt

Idrettsstyrets presidentskap kan gi utfyllende regler til forskriften.