Dokumentet Norges idrettsforbund - Delegasjonsreglement for Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité fra 03.nov.2011 er opphevet, og er kun tilgjengelig i Lovdata PRO.Følgende dokumenter kan være det du ser etter - merk at enkelte av dem kan være tilgjengelig kun i Lovdata PRO: