Kongelig Resolution ang. Jorddelingen i Finmarken samt Bopladses Udvisning og Skyldlægning sammesteds

DatoLOV-1775-05-27
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
Sist endret
Publisert
Ikrafttredelse
Endrer
Kunngjort
KorttittelRes. anggående jorddelingen i Finmark m.v.

Resolusjonens §§ 1, 2, 7 og 8 er opphevet ved lov 22 juni 1863. §§ 3-5 og 9-12 er opphevet ved lov 12 mars 1965 § 6. - Jf. lover 23 juni 1888 nr. 1, 17 juni 2005 nr. 85.

§ 6.De Herligheder, som hidindtil have været tilfælles for hele Bygder eller Almuen i Almindelighed, være sig Fiskerie i Havet og de store Elve, samt Landings-Steder og deslige, forblive fremdeles til saadan almindelig Brug.
0Opphevet ved lov 8 apr 1905 nr. 1 § 47, forsåvidt den strider mot lovgivningen om laks- og sjøørretfiskeriene.