Cancelli-Promemoria

DatoLOV-1812-02-25
DepartementUtenriksdepartementet
Sist endretLOV-2003-06-27-57 fra 01.01.2004
Publisert
Ikrafttredelse
Endrer
Kunngjort
KorttittelProm. ang. Territorial Grænse

Opphevet ved lov 27 juni 2003 nr. 57 (ikr. 1 jan 2004 iflg. res. 27 juni 2003 nr. 798), som imidlertid ikke er satt i kraft med virkning for Peter Is øy og Dronning Maud Land. - Jf. lover 21 juni 1963 nr. 12, 10 juni 1966 nr. 5 § 2, 17 juni 1966 nr. 19, 17 des 1976 nr. 91. - Jf. også res. 31 mai 1963, 25 sep 1970 (Svalbard). 

Cancelli-Promemoria, ang. at Kongen under 22 dennes har behaget at resolvere: «Vi ville have fastsat som Regel i alle de Tilfælde, hvor Spørgsmaal er om Bestemmelse av Vor Territorial-Høiheds Grændse udi Søen, at denne skal regnes indtil den sædvanlige Sø-Mils Afstand fra den yderste Ø eller Holme fra Landet, som ikke overskylles af Søen».