Lov om Perlefiskeriet 

DatoLOV-1845-06-07
DepartementKlima- og miljødepartementet
Sist endret
Publisert
Ikrafttredelse
Endrer
Kunngjort
KorttittelLov om Perlefiskeriet

Forordningen af 28de Mai 1718 om Perlefangsten i Christianssands og andre Stifter i Norge samt den Kongelige Resolution af 5te Januar 1791 om Perlefiskeriet i førstmeldte Stift tilligemed alle øvrige særskilt om dette Fiskeri udgivne Bestemmelser ophæves herved, saaledes at Perlefiskeriet fremtidigen skal tilkomme Eierne af de Grunde, paa hvilke Muslingerne findes.