Lov om forandring av rikets inddelingsnavn [bispedømme- og fylkesloven]

DatoLOV-1918-08-14-1
DepartementKommunal- og moderniseringsdepartementet
Sist endretLOV-2006-06-30-42 fra 01.07.2006
Publisert
Ikrafttredelse01.01.1919
Endrer
Kunngjort
KorttittelBispedømme- og fylkesloven

§ 1.
1.Inddelingsbetegnelsen «stift» forandres til «bispedømme».
2.Rikets bispedømmer skal herefter ha følgende navn: 
I.Oslo bispedømme istedenfor Kristiania stift.
II.Nidaros bispedømme istedenfor Trondhjems stift.
III.Bjørgvin bispedømme istedenfor Bergens stift.
IV.Haalogaland bispedømme istedenfor Tromsø stift.
V.Agder bispedømme istedenfor Kristiansands stift.
VI.Hamar bispedømme istedenfor Hamar stift.
§ 2.
1.Inddelingsbetegnelsen «amt» endres til «fylke». Istedenfor benævnelsen «amtmand» anvendes «fylkesmand».
2.Rikets fylker skal ha følgende navn: 
I.Østfold.
II.Oslo.
III.Akershus.
IV.Hedmark.
V.Oppland.
VI.Buskerud.
VII.Vestfold.
VIII.Telemark.
IX.Aust-Agder.
X.Vest-Agder.
XI.Rogaland.
XII.Hordaland.
XIII.Sogn og Fjordane.
XIV.Møre og Romsdal.
XV.Sør-Trøndelag.
XVI.Nord-Trøndelag.
XVII.Nordland.
XVIII.Troms eller Romsa.
XIX.Finnmark eller Finnmárku.
0Endret ved lover 7 juni 1935 nr. 1, 21 juni 1968 nr. 2, 20 des 2002 nr. 89 (ikr. 1 jan 2003 iflg. res. 20 des 2002 nr. 1736), 30 juni 2006 nr. 42 (ikr. 1 juli 2006 iflg. res. 30 juni 2006 nr. 767). Endres ved lov 17 juni 2016 nr. 61 (ikr. 1 jan 2018).
§ 3.Denne lov træder i kraft 1 januar 1919.