Lov om Kongens myndighetsalder

DatoLOV-1921-05-13-2
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
Sist endretLOV-1979-06-08-38
Publisert
Ikrafttredelse
Endrer
Kunngjort
KorttittelLov om Kongens myndighetsalder

§ 1.Det fylte 18de år skal være Kongens myndighetsalder.
0Endret ved lover 7 feb 1969 nr. 6, 8 juni 1979 nr. 38.
§ 2.Lov av 18 juli 1815, hvorved Kongens myndighetsalder bestemmes, opheves.