Konvensjon mellem Norge, Danmark, Finnland, Island og Sverige om anerkjennelse og fullbyrdelse av dommer

DatoLOV-1932-03-16
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
Sist endret
Publisert
Ikrafttredelse
Endrer
Kunngjort
KorttittelNordisk konvensjon om dommer

Konvensjonen har bare betydning for dommer som er eldre enn fra 1978 og i forhold til Island. Den er siste gang tatt inn i Norges Lover 1685-1985.