Lov om husleie 1939

DatoLOV-1939-06-16-6
DepartementKommunal- og moderniseringsdepartementet
Sist endretLOV-2000-03-31-20 fra 01.04.2000, LOV-2003-06-06-39 fra 15.08.2005
PublisertISBN 82-504-1061-0
Ikrafttredelse
Endrer
Kunngjort
KorttittelHusleieloven av 1939

Loven er opphevet av lov 26 mars 1999 nr. 17 (husll.) fra 1 jan 2000. Den gjelder imidlertid fortsatt for tidsbestemt avtale (herunder leieavtale «som bare kan sies opp av en av partene, og leieavtale som bare kan sies opp dersom det foreligger vesentlig mislighold», og som ikke er «leieavtale mellom borettslag eller boligaksjeselskap og selskapsmedlem med bruksrett») som er inngått før denne dato, se husll. § 13-2 fjerde ledd, jfr. tredje ledd. Dessuten gjelder reglene i dens kap. 9 for leie av bolig mot lån inngått før 1 jan 2000, jfr. husll. § 13-2 femte ledd. Loven i sin helhet er sist tatt inn i Norges Lover 1687-2001 og kap. 9 sist i Norges Lover 1687-2008.