Lov om vassdragene [vassdragsloven]

DatoLOV-1940-03-15-3
DepartementOlje- og energidepartementet
Sist endretLOV-2005-06-17-101 fra 01.01.2010
PublisertISBN 82-504-1063-7
Ikrafttredelse
Endrer
Kunngjort
KorttittelVassdragsloven - vdrl

Kapitteloversikt:

Loven, med unntak av §§ 2-6, er opphevet av ny vannressurslov 24 nov 2000 nr. 82 (ikr. 1 jan 2001 iflg. res. 24 nov 2000 nr. 1169). Jf. lov 12 juni 1931 nr. 1. - Jf. tidligere NL 5-11-5, 7, 8, 9 og 10, forordning 17 okt 1794, lover 28 juli 1824, 31 mai 1848, 12 juli 1848, 12 aug 1848, 28 aug 1851, 26 aug 1854, 24 mars 1860, 18 mai 1860, 3 juni 1874, 1 juli 1887 nr. 4 (med tilleggslover 19 juli 1907, 18 aug 1911 nr. 7, 26 mars 1926 nr. 2 og 14 juli 1938 nr. 8), 15 aug 1911 nr. 3 (med tilleggslov 12 juli 1912 nr. 1), 21 juli 1916 nr. 7, 6 juli 1917 nr. 2.

Første kapitel. Om eiendomsretten til vassdrag.

§ 1.(Opphevet ved lov 24 nov 2000 nr. 82.)
§ 2. Når elv eller bekk danner skillet mellom eiendommer, skal grensen gå etter djupålen i vassfaret, hvis ikke annet følger av særlig hjemmel.
§ 3. Hvor eiendommer som ligger på hver sin side av en innsjø støter til hverandre under vatnet, skal grensen, hvis ikke annet følger av særlig hjemmel, gå slik at hvert sted på bunnen tilhører den landside som det nærmest er en fortsettelse av.
§ 4. Mellom eiendommer på samme side av et vassdrag skal grensen, hvis ikke annet følger av særlig hjemmel, gå slik at hvert sted på bunnen tilhører den strand som det ved lav vass-stand ligger nærmest.
§ 5.
1.Enhver har rett til å kreve sin eiendoms grenser i vassdrag fastslått med bindende virkning og oppmerket. Forsåvidt angår grunn som ikke er undergitt eiendomsrett, kan kravet rettes mot eller reises av vedkommende departement.

Departementet gir nærmere bestemmelser om kartfesting og merking, jf. lov om eigedomsregistrering.

2.Mellom eiendommer som ligger på hver sin side av elv, bekk eller innsjø, fastsettes grensen ved skjønn.
0Endret ved lover 15 mai 1992 nr. 47, 17 juni 2005 nr. 101 (ikr. 1 jan 2010 iflg. res. 5 juni 2009 nr. 600).
§ 6.Oppgrunning eller forandring av vatnets løp endrer ikke eiendomsgrensene. Vassdraget tilfaller eierne av den grunn som vatnet har tatt sitt nye løp over, og den nye djupål kommer ikke i betraktning.
§ 7.(Opphevet ved lov 24 nov 2000 nr. 82.)
§ 8.(Opphevet ved lov 24 nov 2000 nr. 82.)
§ 9.(Opphevet ved lov 24 nov 2000 nr. 82.)
§ 10.(Opphevet ved lov 24 nov 2000 nr. 82.)
§ 11.(Opphevet ved lov 24 nov 2000 nr. 82.)
§ 11 a.(Opphevet ved lov 24 nov 2000 nr. 82.)
§ 12.(Opphevet ved lov 24 nov 2000 nr. 82.)
§ 13.(Opphevet ved lov 24 nov 2000 nr. 82.)
§ 14.(Opphevet ved lov 24 nov 2000 nr. 82.)
§ 15.(Opphevet ved lov 24 nov 2000 nr. 82.)
§ 16.(Opphevet ved lov 24 nov 2000 nr. 82.)
§ 17.(Opphevet ved lov 24 nov 2000 nr. 82.)
§ 18.(Opphevet ved lov 24 nov 2000 nr. 82.)
§ 19.(Opphevet ved lov 24 nov 2000 nr. 82.)
§ 20.(Opphevet ved lov 24 nov 2000 nr. 82.)
§ 21.(Opphevet ved lov 24 nov 2000 nr. 82.)
§ 22.(Opphevet ved lov 24 nov 2000 nr. 82.)
§ 23.(Opphevet ved lov 24 nov 2000 nr. 82.)
§ 24.(Opphevet ved lov 24 nov 2000 nr. 82.)
§ 25.(Opphevet ved lov 24 nov 2000 nr. 82.)
§ 26.(Opphevet ved lov 24 nov 2000 nr. 82.)
§ 27.(Opphevet ved lov 24 nov 2000 nr. 82.)
§ 28.(Opphevet ved lov 24 nov 2000 nr. 82.)
§ 29.(Opphevet ved lov 24 nov 2000 nr. 82.)
§ 30.(Opphevet ved lov 24 nov 2000 nr. 82.)
§ 31.(Opphevet ved lov 24 nov 2000 nr. 82.)
§ 32.(Opphevet ved lov 24 nov 2000 nr. 82.)
§ 33.(Opphevet ved lov 24 nov 2000 nr. 82.)
§ 34.(Opphevet ved lov 24 nov 2000 nr. 82.)
§ 35.(Opphevet ved lov 24 nov 2000 nr. 82.)
§ 36.(Opphevet ved lov 13 mars 1981 nr. 6.)
§ 37.(Opphevet ved lov 13 mars 1981 nr. 6.)
§ 38.(Opphevet ved lov 13 mars 1981 nr. 6.)
§ 39.(Opphevet ved lov 13 mars 1981 nr. 6.)
§ 40.(Opphevet ved lov 13 mars 1981 nr. 6.)
§ 41.(Opphevet ved lov 13 mars 1981 nr. 6.)
§ 42.(Opphevet ved lov 13 mars 1981 nr. 6.)
§ 43.(Opphevet ved lov 13 mars 1981 nr. 6.)
§ 44.(Opphevet ved lov 13 mars 1981 nr. 6.)
§ 45.(Opphevet ved lov 13 mars 1981 nr. 6.)
§ 46.(Opphevet ved lov 13 mars 1981 nr. 6.)
§ 47.(Opphevet ved lov 24 nov 2000 nr. 82.)
§ 48.(Opphevet ved lov 24 nov 2000 nr. 82.)
§ 49.(Opphevet ved lov 26 juni 1970 nr. 75.)
§ 50.(Opphevet ved lov 26 juni 1970 nr. 75.)
§ 51.(Opphevet ved lov 26 juni 1970 nr. 75.)
§ 52.(Opphevet ved lov 26 juni 1970 nr. 75.)
§ 53.(Opphevet ved lov 26 juni 1970 nr. 75.)
§ 54.(Opphevet ved lov 26 juni 1970 nr. 75.)
§ 55.(Opphevet ved lov 24 nov 2000 nr. 82.)
§ 56.(Opphevet ved lov 24 nov 2000 nr. 82.)
§ 57.(Opphevet ved lov 24 nov 2000 nr. 82.)
§ 58.(Opphevet ved lov 24 nov 2000 nr. 82.)
§ 59.(Opphevet ved lov 24 nov 2000 nr. 82.)
§ 60.(Opphevet ved lov 24 nov 2000 nr. 82.)
§ 61.(Opphevet ved lov 24 nov 2000 nr. 82.)
§ 62.(Opphevet ved lov 24 nov 2000 nr. 82.)
§ 63.(Opphevet ved lov 24 nov 2000 nr. 82.)
§ 64.(Opphevet ved lov 24 nov 2000 nr. 82.)
§ 65.(Opphevet ved lov 24 nov 2000 nr. 82.)
§ 66.(Opphevet ved lov 24 nov 2000 nr. 82.)
§ 67.(Opphevet ved lov 24 nov 2000 nr. 82.)
§ 68.(Opphevet ved lov 24 nov 2000 nr. 82.)
§ 69.(Opphevet ved lov 24 nov 2000 nr. 82.)
§ 70.(Opphevet ved lov 24 nov 2000 nr. 82.)
§ 71.(Opphevet ved lov 24 nov 2000 nr. 82.)
§ 72.(Opphevet ved lov 24 nov 2000 nr. 82.)
§ 73.(Opphevet ved lov 24 nov 2000 nr. 82.)
§ 74.(Opphevet ved lov 24 nov 2000 nr. 82.)
§ 75.(Opphevet ved lov 24 nov 2000 nr. 82.)
§ 76.(Opphevet ved lov 24 nov 2000 nr. 82.)
§ 77.(Opphevet ved lov 24 nov 2000 nr. 82.)
§ 78.(Opphevet ved lov 24 nov 2000 nr. 82.)
§ 79.(Opphevet ved lov 24 nov 2000 nr. 82.)
§ 80.(Opphevet ved lov 24 nov 2000 nr. 82.)
§ 81.(Opphevet ved lov 24 nov 2000 nr. 82.)
§ 82.(Opphevet ved lov 24 nov 2000 nr. 82.)
§ 83.(Opphevet ved lov 24 nov 2000 nr. 82.)
§ 84.(Opphevet ved lov 24 nov 2000 nr. 82.)
§ 85.(Opphevet ved lov 24 nov 2000 nr. 82.)
§ 86.(Opphevet ved lov 24 nov 2000 nr. 82.)
§ 87.(Opphevet ved lov 24 nov 2000 nr. 82.)
§ 88.(Opphevet ved lov 24 nov 2000 nr. 82.)
§ 89.(Opphevet ved lov 24 nov 2000 nr. 82.)
§ 90.(Opphevet ved lov 24 nov 2000 nr. 82.)
§ 91.(Opphevet ved lov 24 nov 2000 nr. 82.)
§ 92.(Opphevet ved lov 24 nov 2000 nr. 82.)
§ 93.(Opphevet ved lov 24 nov 2000 nr. 82.)
§ 94.(Opphevet ved lov 24 nov 2000 nr. 82.)
§ 95.(Opphevet ved lov 24 nov 2000 nr. 82.)
§ 96.(Opphevet ved lov 24 nov 2000 nr. 82.)
§ 97.(Opphevet ved lov 24 nov 2000 nr. 82.)
§ 98.(Opphevet ved lov 24 nov 2000 nr. 82.)
§ 99.(Opphevet ved lov 24 nov 2000 nr. 82.)
§ 100.(Opphevet ved lov 24 nov 2000 nr. 82.)
§ 101.(Opphevet ved lov 24 nov 2000 nr. 82.)
§ 102.(Opphevet ved lov 24 nov 2000 nr. 82.)
§ 103.(Opphevet ved lov 24 nov 2000 nr. 82.)
§ 104.(Opphevet ved lov 24 nov 2000 nr. 82.)
§ 105.(Opphevet ved lov 24 nov 2000 nr. 82.)
§ 106.(Opphevet ved lov 24 nov 2000 nr. 82.)
§ 107.(Opphevet ved lov 24 nov 2000 nr. 82.)
§ 108.(Opphevet ved lov 24 nov 2000 nr. 82.)
§ 109.(Opphevet ved lov 24 nov 2000 nr. 82.)
§ 110.(Opphevet ved lov 24 nov 2000 nr. 82.)
§ 111.(Opphevet ved lov 24 nov 2000 nr. 82.)
§ 112.(Opphevet ved lov 24 nov 2000 nr. 82.)
§ 113.(Opphevet ved lov 24 nov 2000 nr. 82.)
§ 114.(Opphevet ved lov 24 nov 2000 nr. 82.)
§ 115.(Opphevet ved lov 24 nov 2000 nr. 82.)
§ 116.(Opphevet ved lov 24 nov 2000 nr. 82.)
§ 117.(Opphevet ved lov 24 nov 2000 nr. 82.)
§ 118.(Opphevet ved lov 24 nov 2000 nr. 82.)
§ 119.(Opphevet ved lov 24 nov 2000 nr. 82.)
§ 120.(Opphevet ved lov 24 nov 2000 nr. 82.)
§ 121.(Opphevet ved lov 24 nov 2000 nr. 82.)
§ 122.(Opphevet ved lov 24 nov 2000 nr. 82.)
§ 123.(Opphevet ved lov 24 nov 2000 nr. 82.)
§ 124.(Opphevet ved lov 24 nov 2000 nr. 82.)
§ 125.(Opphevet ved lov 24 nov 2000 nr. 82.)
§ 126.(Opphevet ved lov 24 nov 2000 nr. 82.)
§ 127.(Opphevet ved lov 24 nov 2000 nr. 82.)
§ 128.(Opphevet ved lov 24 nov 2000 nr. 82.)
§ 129.(Opphevet ved lov 24 nov 2000 nr. 82.)
§ 130.(Opphevet ved lov 24 nov 2000 nr. 82.)
§ 131.(Opphevet ved lov 24 nov 2000 nr. 82.)
§ 132.(Opphevet ved lov 24 nov 2000 nr. 82.)
§ 132 a.(Opphevet ved lov 24 nov 2000 nr. 82.)
§ 133.(Opphevet ved lov 24 nov 2000 nr. 82.)
§ 134.(Opphevet ved lov 24 nov 2000 nr. 82.)
§ 135.(Opphevet ved lov 24 nov 2000 nr. 82.)
§ 136.(Opphevet ved lov 24 nov 2000 nr. 82.)
§ 137.(Opphevet ved lov 24 nov 2000 nr. 82.)
§ 138.(Opphevet ved lov 24 nov 2000 nr. 82.)
§ 139.(Opphevet ved lov 24 nov 2000 nr. 82.)
§ 140.(Opphevet ved lov 24 nov 2000 nr. 82.)
§ 141.(Opphevet ved lov 24 nov 2000 nr. 82.)
§ 142.(Opphevet ved lov 24 nov 2000 nr. 82.)
§ 143.(Opphevet ved lov 24 nov 2000 nr. 82.)
§ 144.(Opphevet ved lov 24 nov 2000 nr. 82.)
§ 145.(Opphevet ved lov 24 nov 2000 nr. 82.)
§ 146.(Opphevet ved lov 24 nov 2000 nr. 82.)
§ 147.(Opphevet ved lov 24 nov 2000 nr. 82.)
§ 148.(Opphevet ved lov 24 nov 2000 nr. 82.)
§ 149.(Opphevet ved lov 24 nov 2000 nr. 82.)
§ 150.(Opphevet ved lov 24 nov 2000 nr. 82.)
§ 151.(Opphevet ved lov 24 nov 2000 nr. 82.)
§ 152.(Opphevet ved lov 24 nov 2000 nr. 82.)
§ 153.(Opphevet ved lov 24 nov 2000 nr. 82.)
§ 154.(Opphevet ved lov 24 nov 2000 nr. 82.)
§ 155.(Opphevet ved lov 24 nov 2000 nr. 82.)
§ 156.(Opphevet ved lov 24 nov 2000 nr. 82.)
§ 157.(Opphevet ved lov 24 nov 2000 nr. 82.)
§ 158.(Opphevet ved lov 24 nov 2000 nr. 82.)